სალამურზე დაკვრა | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘სალამურზე დაკვრა’

სულის მუსიკა

  – მე ისეთი ცუდი ვარ, ისეთი უვარგისი, – დაიჩივლა ერთმა ახალგაზრდამ მასწავლებელთან. – შენ ცუდი არ ხარ, უბრალოდ უნდა შეიცვალო. – ეს როგორ? თუ ცუდი არ ვარ, როგორც თქვენ ამბობთ, მაშინ რატომ უნდა შევიცვალო? რა, ცუდი უნდა გავხდე? – არა, – ღიმილით უპასუხა მასწავლებელმა, – რატომ ცუდი. მოდი, ერთ რამეს გაჩვენებ.     მან […]