გენიალური გონება | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘გენიალური გონება’

გენიალური გონება – როგორ დავინახოთ ის რასაც სხვები ვერ ხედავენ?

  როგორ იქმნება გენიალური იდეები? აქვთ თუ არა რაიმე საერთო „მონა ლიზას“ და ფარდობითობის თეორიის ავტორებს?