ხვიჩ მებონია | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘ხვიჩ მებონია’

საკუთარი ჭეშმარიტების ძიება

  “ჭეშმარიტება ის არის, რომ საკუთარი ხანძრიდან საკუთარი ჭეშმარიტება იბადება.”