ხელმწიფე | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘ხელმწიფე’

ბრძენი და მწყემსი გოგონა

ერთ სახელმწიფოში ცხოვრობდა ადამიანი, რომლის სიბრძნეზეც ლეგენდები დადიოდა. ერთხელ, მეზობელ სახელმწიფოსთან ომის დროს ეს კაცი ტყვედ ჩავარდა.