სიბრძნე–სიცრუისა | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘სიბრძნე–სიცრუისა’

ენით დაკოდილი

ერთი კაცი და ერთი დათვი დაძმობილდნენ. აწვია კაცმან მან დათვი იგი, ლხინი აჩვენა. დათვი დაეთხოვა, გამოესალმა, მან კაცმან აკოცა და ცოლსაც აკოცნინა დათვისათვის. მას დიაცსა რა დათვის სიმყრალე ეცა, განერწყვა და თქვა: – პირმყრალს სტუმარს ვერ ვეწყობიო! წავიდა დათვი. და მერმე ეს კაცი ეწვია და თან ცული წაიღო: მოის შეშას დავკოდ და წამოვიღებო! მოვიდა დათვი […]