სერვისი | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘სერვისი’

სერვისი ღმილით

  ერთი, პატარა, ამერიკული ქალაქის სასტუმროს მეპატრონემ, მიიღო შემდეგი შინაარსის წერილი: