რძალ–დედამთილი | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘რძალ–დედამთილი’

“რძალ-დედამთილიანი”

ერთ ქალს საშინელი ურთიერთობა ჰქონდა დედამთილთან. ისინი გამუდმებით ჩხუბობდნენ. ერთხელ რძალი მივიდა ერთ ჯადოქართან და სთხოვა მას საწამლავი: – ცხოვრება ჯოჯოხეთად მექცა, არ შემიძლია მეტი. დამეხმარეთ მის მოშორებაში. მე შემიძლია ძალიან დიდი თანხა გადაგიხადოთ. ბევრი ფიქრის შემდეგ ჯადოქარმა უთხრა: – კარგი, მე დაგეხმარები, მაგრამ შენ უნდა გაითვალისწინო ორი რამ.