ჩანაწერები ‘პასიონარიზმი’

პასიონარები — ჩვენი ცივილიზაციის მშენებლები

როცა სოკრატეს სიკვდილი მიუსაჯეს, მისი ცოლი ატირდა. რა გატირებსო ჰკითხა სოკრატემ. — რა და ასე ტყუილუბრალოდ, სრულიად უდანაშაულოს რომ გსჯიან სიკვდილითო. სოკრატემ გაიცინა და ჰკითხა: — შენ რა, გერჩივნა დამნაშავე ვყოფილიყავი და ისე დავესაჯეთ?