კარიბჭე | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘კარიბჭე’

ბრძენი ქალაქის კარიბჭესთან

ერთხელ, ერთი ქალაქის კარიბჭესთან გამოჩნდა მოგზაური, რომელმაც შეკითხვით მიმართა შესასვლეთან მჯდარ მოხუცს: