თვითმკვლელი | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘თვითმკვლელი’

თვითმკვლელი

  ადამიანი, რომელიც ხიდის მოაჯირზე იდგა, ძალიან ახალგაზრდა იყო, მაგრამ უკვე ბევრის გადატანა მოესწრო.