30 დღიანი ექსპერიმენტი | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘30 დღიანი ექსპერიმენტი’

30 დღიანი ექსპერიმენტის ძალა

  „შეუძლებელია გადავწყვიტოთ პრობლემა აზროვნების იმ დონეზე, რომელზეც ის წარმოიშვა“ /ალბერტ აინშტაინი/