სავარჯოშოები პიროვნული განვითარებისთვის | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘სავარჯოშოები პიროვნული განვითარებისთვის’

30 დღიანი ექსპერიმენტის ძალა

  „შეუძლებელია გადავწყვიტოთ პრობლემა აზროვნების იმ დონეზე, რომელზეც ის წარმოიშვა“ /ალბერტ აინშტაინი/