მოტოვაცია | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘მოტოვაცია’

ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნება | ნაწილი პირველი – ენერგია

  ენერგია ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნება და ეფექტურობა იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ცნობიერად უყურებ და მართავ ამ პროცესს.