შეიცან თავი შენი - ონლაინ პროგრამა

ონლაინ ტრენინგი „შეიცან თავი შენი“ წარმოადგენს საკუთარი ტალანტების და საკუთარი დანიშნულების პოვნის სუპერეფექტურ მეთოდს. ორი კვირის განმავლობაში კურსის თითოეული მონაწილე, ნათლად დაინახავს თანდაყოლილი თვისებების და ტალანტების და მათ შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირის მკაფიო სქემას.

დეტალური ინფორმაცია ტრენინგზე: mebonia.com/wppage/saiubileo-sheican-tavi-sheni