სატურნირო ცხრილი

თითოეული მისიის შესრულებაზე დაიწერება შესაბამისი ქულა რაც აისახება ამ სატურნირო ცხრილში. ის მონაწილეები, რომლებიც გამომუშავებული ქულების რაოდენობის მიხედვით მოხვდებიან პირველ სამეულში, მიიღებენ დამატებით საჩუქარს პრიზის სახით.

თუ ქულების რაოდენობის მიხედვით პირველ, მეორე ან მესამე პოზოციაზე აღმოჩნდება ერთდროულად რამოდენიმე თანაბარქულიანი მონაწილე, მაშინ პრიზს მიიღებს თითოეული მათგანი.