მიზნები და ეფექტური დაგეგმვა

როგორ მოვხვდეთ არსებული A წერტილიდან სასურველ B წერტილში.

3 მოდულიანი ონლაინ ტრენინგი.

დეტალური ინფორმაცია https://mebonia.com/wppage/mizanebi