სატურნირო ცხრილი

ყოველი დავალების შესრულებაზე მონაწილეები მიიღებენ გარკვეულ ქულებს, რომლებიც ჩაიწერება სატურნირო ცხრილში. პროგრამის ბოლოს მიღებული ქულების ჯამის მიხედვით გამვლინდებიან პრიზიორები (პირველი ათეული) რომლებიც მიიღებენ პრიზს.

ასევე საჩუქარს მიიღებს ყველა ის მონაწილე, რომელიც შეასრულებს ყველა დავალებას, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ადგილზე იქნება სატურნირო ცხრილში.