ნებისმიერ წიგნს თუ ტრენინგს მიზნების დასახვის და ტაიმმენეჯმენტის შესახებ, წითელ ხაზად გასდევს წარმატებული პროდუქტიული ადამიანის ხატსახე. ეს არის დისციპლინირებული  პროფესიონალი, რომელიც აკონტროლებს საკუთარ დროს და აღწევს ყველა დასახულ მიზანს, დასახულ დროში. ის პუნქტუალურია და ზუსტად მიჰყვება წინასწარ მკაცრად გაწერილ გეგმას.

ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რომ თითქოს მიზნების დასახვა, დაგეგმვა, პრიორიტეტების განსაზღვრა, დელეგირება, რისკების მართვა და ვადების კონტროლი არის ერთადერთი სწორი მიდგომა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს წარმატების მიღწევა.

მაგრამ შეესაბამება კი ეს ყველაფერი სინამდვილეს? აღმოჩნდა, რომ პლანეტის მოსახლეობის ნახევარზე მეტისთვის, ასეთი ცხოვრების წესი არის საკუთარი ბუნების წინააღმდეგ წასვლა და შესაბამისად შეუძლებელია მოუტანოს წარმატება და ბედნიერება.

მათთვის ტაიმენეჯმენტის კლასიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით მიზნების დასახვა და ცხოვრების დაგეგმვა დაახლოებით იმის მსგავსია თევზებს რომ ხმელეთზე სიარულის მიჩვევა აიძულო.

რატომ?

ფსიქოლოგიაში, სოციონიკაში, ფიზიოლოგიაში, ეზოთერიკაში, ასტროლოგიაში და ნუმეროლოგიაში არსებობს ადამიანთა უამრავი ტიპი და ქვეტიპი. მაგრამ ყველა ისინი შეიძლება დავყოთ ორ ძირითად კატეგორიად: პირველს ვუწოდოთ რაციონალები, მეორეს -  ირაციონალები.

რაციონალები - არიან თანმიმდევრული, სისტემური, გაწონასწორებული, ორგანიზებული ადამიანები, რომლებსაც ყველაფერი გააზრებული აქვთ წინასწარ.

ირაციონალები - არიან სპონტანური, იმპულსური, მოულოდნელი არასტანდარტულ სიტუაციებში  მოქნილი და იმპროვიზაციის უნარის მქონე ადამიანები.

100% რომელიმე ამ ტიპის მახასიათებლის მქონე ადამიანი იშვიათობაა. როგორც წესი თითოეულ ჩვენთაგანში გარკვეული დოზით ორივე ტიპის მახასიათებელია, მაგრამ იმის და მიხედვით თუ რომელი სჭარბობს, შეგვიძლია განვსაზღვროთ თუ რომელ კატეგორიას მივეკუთვნებით. და შემდეგ კი მიზნების განსაზღვრის და დაგეგმვის მეთოდები უნდა შეირჩეს სწორედ ამ მახასიათებლის გათვალისწინებით.

ამ ონლაინ ტრენინგზე თითოეული მონაწილე გაიგებს, თუ რომელ ფსიქოტიპს მიეკუთვნება ის რაციონალებს თუ ირაციონალებს და სწორედ ამ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორის გათვალისწინებით შეარჩევს ტრენინგზევე შემოთავაზებული დაგეგმვის ორიგინალური სტრატეგიებიდან რომელიმეს ან რამდენიმეს კომბინირებულ ვარიანტს.

 

 

ტრენინგის პროგრამა

 

 

1. მოდული - მიზნის განსაზღვრა 

 ვებინარის ჩანაწერი - "როგორ განვსაზღვროთ ზუსტად B წერტილი, ის ადგილი სადაც გვინდა რომ მივიდეთ" 

- რისგან შედგება მიზნის სტრუქტურა?
- როგორია სურვილებისწარმოშობის მექანიზმი?
- რა არის
ძირითადი ადამიანური მოთხოვნილებები, რომლებიც უდევს საფუძვლად მიზნების ფორმირებისთვის საჭირო სურვილების წარმოშობას?

- რა ნიშნავს "რუხი კარდინალები" და რა ზეგავლენას ახდენენ ისინი მიზნის ფორმირების პროცესზე?
- სავარჯიშო - "ნავიგატორი"
- ტექნიკა - "ავტოპორტრეტი"
- ტესტი - "მიზნის ლეგიტიმურობა"

 

2. მოდული - დაგეგმვა

ვებინარის ჩანაწერი: "როგორ განვსაზღვროთ მარშრუტი, გზა, რომლითაც უნდა ვიაროთ A წერტილიდან B წერტილისაკენ"

- რას გულისხმობს ადამიანთა დაყოფა ორ ძირითად კატეგორიად რაციონალებად და ირაციონალებად?
- როგორ გავიგოთ რომელ კატეგორიას მივეკუთვნებით ჩვენ თვითონ?
- როგორ შევარჩიოთ ჩვენი ფსიქოტიპისთვის შესაფერისი დაგეგმვის სტრატეგია?
- როგორ შევინარჩუნოთ მოტივაცია გრძელვადიან დისტანციაზე?
- ტექნიკა - "სტრატეგიული დაგეგმვა"
- ტექნიკა - "ტაქტიკური დაგეგმვა"
- ტექნიკა - "სპონტანური დაგეგმვა"
- სავარჯიშო - "კამიკაძე"

3. მოდული - დასკვნითი ონლაინ კონსულტაცია ტრენერთან

 

 

 

FB ჯგუფში გაწევრიანება: https://www.facebook.com/groups/2538159656250686/

 

 

 

ბონუსები

 

ბონუსი 1- ვებინარი "როგორ დავძლიოთ წარუმატებლობის შიში და დავიწყოთ რეალურად მოქმედება" + 6 პრაქტიკული ტექნიკა სავარჯიშო.

- როგორია შიშის ბუნება და შიშის სახეები
- რა არის ორი მთავარი შეცდომა, რომლებსაც უშვებს ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა შიშთან მიმართებაში და მათი გამოსწორების მეთოდები
- რაში დევს წარუმატებლობის შიშის გასაღები.
- რაში მდგომარებოს შიშის დროს მოქმედების ძირითადი სტრატეგია
- ტექნიკა „მანგუსტის ნახტომი“

- ტექნიკა "შიშის მტრიდან მოკავშირედ ქცევის სამნაბიჯიანი სისტემა"

 

ბონუსი 2მედიტაციების კრებული "ომგარმონიკა"

არა აქვს მნიშვნელობა დიდი ხანია მედიტაციებით ხართ დაკავებული, თუ ცდილობთ უბრალოდ გემო გაუსინჯოთ მას. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ თვალებს დახუჭავთ თუ არა, თქვენ იძირებით ძალზე ღრმა მედიტაციურ მდგომარეობაში რამოდენიმე წუთში.

არავითარი ქაოსი აზრებში. არავითარი შფოთი და ღელვა. არანაირი დაღლილობა. თქვენი სულიერი განმარტოების პროცესი მიმდინარეობს მარტივად და სასიამოვნოდ.

ყოველდღიურად მსგავსი მედიატაციური პრაქტიკის შედეგად თქვენში განხორციელდება უზარმაზარი ტრანსფორმაციული ცვლილებები.

თქვენ მიიღებთ ხუთ აუდიოჩანაწერს მედიტაციითვის და მათი გამოყენების ინსტრუქციას ქართულ ენაზე. 

ბონუსი 3 - PDF წიგნი "იფიქრე, როგორც მდიდარმა"

წიგნი წარმოადგენს ცნობილი გერმანელი მულტიმილიონერის, ფინანსური კონსულტანტის და პირადი ფინანსების თემაზე შექმნილი მრავალი ბესტსელერის ავტორის, ფინანსების მოცარტად წოდებული ბოდო შეფერის საკონსულტაციო წერილების ნაკრებს (24 წერილი) | ქართულ ენაზე

 

ბონუსი 4"იდეების შადრევანი" - წიგნი PDF ფორმატში, ქართულ ენაზე.

იგნში აღწერილია 4 ნაბიჯიანი მეთოდი, რომელიც განკუთვნილია იდეების სწრაფი გენერაციისთვის. ის გვეხმარება მოვხსნათ იმ სტერეოტიპების ბარიერი, რომელიც კეტავს ჩვენს შემოქმედებით აქტივობას და გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ რაღაც ახალი და მაქსიმალურად გამოვავლინოთ ჩვენი შესაძლებლობები

 

ბონუსი 5 - შეკითხვები ავტორს

ტრენინგის დასრულებიდან ერთი კვირს განმავლობაში ნებისმიერ მონაწილეს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია პირისპირ ონლაინ რეჟიმში შეხვდეს და კითხვები დაუსვას პროექტის ავტორს ხვიჩა მებონიას ტრენინგზე განხილულ თემებთან დაკავშირებით.

 

 

FB ჯგუფში გაწევრიანება: https://www.facebook.com/groups/2538159656250686/

 

 

 

რას მიიღებთ ტრენინგისგან

 

ამ ტრენინგიში მონაწილეობით თქვენ:

  • გაერკვევით მიზნის სტრუქტურაში, თუ როგორ წარმოიშობა სურვილები, როგორ ფორმირდება მათგან მიზნები და როგორ უნდა მოვახდინოთ ნამდვილად ჩვენი, ჭეშმარიტი მიზნის გარჩევა სოციუმის მიერთ თავსმოხვეული ცრუმიზნებისგან;
  • გაეცნობით დაგეგმვის რამოდენიმე ეფექტურ სტრატეგიას;
  • გაერკვევით როგორი ფსიქოტიპი არის თქვენში წამყვავნი "რაციონალი" თუ "ირაციონალი" და სწორედ თქვენი ინდივიდუალურობის გათვალისწინებით შეარჩევთ დაგეგმვის სტრტეგიებიდან თქვენთვის ყველაზე ოპტიმალურს;

 

 

FB ჯგუფში გაწევრიანება: https://www.facebook.com/groups/2538159656250686/

 

 

ტრენინგის ფორმატი 

 

ტრენინგი არის ონლაინ ფორმატში. საფასურის გადახდის შემდგომ 24 საათის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ წვდომას ორივე ვებინარის ჩანაწერზე და 8 პრაქტიკულ სავარჯიშოზე.

ტრენინგს გაივლით თქვნენთვის მოსახერხებელი ტემპით და დროში, თუმცა რეკომენდებულია გაიაროთ ორ კვირაში. 

             ონლაინტრენინგს მასალების შესწავლის ნებისმიერ ეტაპაზე, წინასწარ შეთნხმებულ დროს გექნებათ               შესაძლებლობა გაიაროთ ონლაინ კონსულტაცია ტრენერთან ერთი ერთზე.

 

ტრენინგის ავტორი და სპიკერი

 

ინტელექტ-ტრენერი და სამოტივაციო სპიკერი; 

პიროვნული განვითარების ცენტრ "იკიგაი"-ს დამფუძნებელი

12 საგანმანათლებლო პროექტი (7 ოფლაინ და 5 ონლაინ პროექტი)

100 -ზე მეტი ჩატერებული ტრენინგი, სემინარი, ვებინარი, მასტერკლასი პირვნული განვითარების თემაზე

3 საკუთარი და 5 ნათარგმნი წიგნი

ავტორი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული საიტისა პიროვნული განვითარების თემაზე http://mebonia.com - "პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება" (200-ზე მეტი პოსტი- საავტორო და ნათარმგნი სტატიები, იგავები, ისტორიები, სავარჯიშოები, ტექნიკები, ტესტები, კონკურსები პიროვნული განვითარების თემაზე)

 

 

 

ტრენინგში მონაწილეობის ფასი

სტანდარტული პაკეტი  

125  80 ლარი

 

ეკონომ პაკეტი
 
50 ლარი
 
ამ პაკეტში არ შედის ბონუსები

 

 

ადამიანის წინაშე ყოველთვის არის 3 არჩევანი:

- გადადგას ნაბიჯი წინ

- გადაგას ნაბიჯი უკან

- დარჩეს ადგილზე

და წაგებული გამოდის ყოველთვის ის, ვინც რჩება ადგილზე.

თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ ადგილზე და გააგრძელოთ ცხოვრება ძველებურად, მაგრამ,

თუ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ შეგიძლიათ უფრო მეტი,
თუ თქვენ მზად ხართ პოზიტიური ცვლილებებისთვის,
თუ თქვენ გრძნობთ, რომ მოსაწყენი და ერთფეროვანი ცხოვრება არ არის სათქვენო,

ესე იგი, მოვიდა დრო, აირჩიოთ ახალი გზა, აღმოაჩინოთ ახალი შესაძლებლობები და გახადოთ თქვენი ცხოვრება უფრო ნათელი, უფრო ეფექტური, უფრო ბედნიერი.

ასე რომ, ნუ დარჩებით ადგილზე, ნუ მისცემთ შიშს უფლებას შეგბოჭოთ. ნუ ელოდებით ნურაფერს, ნუ გეგმავთ სიცოცხლის ბოლომდე და ნუ ითხოვთ ნებართვას. დაიწყეთ მოქმედება ახლავე, შეუტიეთ ცხოვრებას და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით მწვერვალზე!

 

შეიძინე ტრენინგის რომელიმე პაკეტი

სტანდარტული პაკეტი  

125  80 ლარი

 

ეკონომ პაკეტი
 
50 ლარი
 
ამ პაკეტში არ შედის ბონუსები

 


 

ელ-ფოსტა: info@mebonia.com

ტელ: +(995) 555 35 34 64 - ნინო ზაქაიძე

 

Цена:
Описание:
Заполните форму