აუცილებელია აქტივაცია!

 

დარჩა ერთი ნაბიჯი!

შედით თქვენ მიერ გამოწერისას მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაში, სადაც უკვე გამოგიგზავნეთ სპეციალური სააქტივაციო წერილი.

გახსენით ეს წერილი და დააკლიკეთ მასში პირველივე ბმულზე.

ნიმუში იხილეთ სურათზე ქვემოთ 

 როდესაც გახნსით წერილს თქვენს საფოსტო ყუთში, აქტივაციისთვის უბრალოდ ერთხელ უნდა დააკლიკოთ იმ ბმულზე, რომლის ადგილმდებარეობა წერილში, მითითებულია წითელი ისრით ნიმუშის სახით ქვემოთ წარმოდგენილ სურათზე:

nimushi

თუ აქტივაციის პროცედურა სწორად წარმართეთ უნდა გაიხსნას ახალი ფანჯარა, სადაც გამოვა ინფორმაცია რომ აქტივაციამ წარმატებით ჩაიარა. თუ ასე არ მოხდა, დაგვიკავშირდით ელფოსტაზე: info@mebonia.com

-------------

© 2016 წ. პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

www.mebonia.com

Цена:
Описание:
Заполните форму