მიზნის მიღწევის სუპერეფექტური ფორმულა | პიროვნული ზრდა და თვითგანვითარება

ჩანაწერები ‘მიზნის მიღწევის სუპერეფექტური ფორმულა’

მიზნის მიღწევის სუპერეფექტური ფორმულა m100%M

რა გვემართება ადამიანთა აბსოლუტურ უმრავლესობას, როცა ვისახავთ რაიმე მიზანს?